blef


blef
blef {{/stl_13}}{{stl_7}}|| {{/stl_7}}bluff {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. bleffie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'świadome wprowadzanie kogoś w błąd w celu osiągnięcia jakichś korzyści przez zasugerowanie, że dysponuje się czymś, czego się w rzeczywistości nie ma': {{/stl_7}}{{stl_10}}Sprytny, zręczny blef. To blef, nic na mnie nie macie. <ang.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • blef — blȅf m <N mn blèfovi> DEFINICIJA razg. obmana koju obmanjivač provodi tako da sebe ili što drugo prikazuje boljim, vrednijim itd. nego što jest [uhvatiti (dobiti, pridobiti) koga na blef, žarg. pridobiti koga (za neki projekt, ideju i sl.)… …   Hrvatski jezični portal

  • blef — m IV, D. u, Ms. bleffie, blm «postępowanie obliczone na wprowadzenie kogoś w błąd, zaskoczenie, onieśmielenie kogoś» Wiadomość okazała się blefem. ‹ang.› …   Słownik języka polskiego

  • blef — ipd. gl. bluf ipd …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • blef — is. <ing.> 1. Olmayan şeylə lovğalanma. 2. Gözə kül üfürmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • blepharoconjunctivitis — |blefə(ˌ)rō, |blefərə+ noun Etymology: New Latin, from blephar + conjunctivitis : inflammation of the eyelid and conjunctiva …   Useful english dictionary

  • blepharoplasty — /blef euhr euh plas tee/, n., pl. blepharoplasties. plastic surgery of the eyelid, used to remove epicanthic folds, sagging tissue, or wrinkles around the eyes or to repair injury to the eyelid. [1960 65; BLEPHARO + PLASTY] * * * …   Universalium

  • blepharospasm — /blef euhr euh spaz euhm/, n. Pathol. spasmodic winking. [1870 75; BLEPHARO + SPASM] * * * …   Universalium

  • bleffare — blef·fà·re v.intr. (io blèffo; avere), var. → bluffare …   Dizionario italiano

  • bleffato — blef·fà·to p.pass. → bleffare …   Dizionario italiano

  • bleffatore — blef·fa·tó·re s.m. var. → bluffatore …   Dizionario italiano